شرکت دژنو الکترونیک پویا برای تکمیل کادر خود کارمند استخدام می کند.

علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم زیر و پس از تاییدیه ، براب مصاحبه طبق اعلام شرکت در زمان مقرر حضور پیدا کنند.

فرم استخدام