شرایط درخواست نمایندگی:

باسپاسگزاری از شما دوستان عزیز از ابراز تمایل در پیوستن به خانواده بزرگ شرکت ذژنو الکترونیک پویا

جهت اخذ نمایندگی خواهشمندیم ابتدا شرایط زیر را با دقت مطالعه کرده و سپس اقدام به پر کردن فرم نمایید.

شرایط عمومی جهت درخواست نمایندگی:

  • مالکیت مغازه یا حداقل سند اجاره و سرقفلی مغازه در مکان مناسب
  • پروانه کسب
  • سابقه کار و فعالیت در صنف الکترونیک

فرم درخواست نمایندگی:

ابتدا متقاضی محترم بایستی فرم مربوطه را تکمیا نمودو و ارسال نماید و پس از بررسی کارشناسان اقدامات بعدی صورت خواهد پذیرفت

– تکمیل و ارسال فرم صرفا تعهدی برای گزینش و دریافت نمایندگی نمی باشد.

جهت دانلود فرم نمایندگی کلیک کنید: فرم نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی